KỲ CO GATEWAY
  •  Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
  
  
  Đông
  
  1,5 tỷ

Giới thiệu   KỲ CO GATEWAY
+0
VÕ NGỌC NHÂN
Quản Lý Kinh Doanh

Sản phẩm khác

KỲ CO GATEWAY
  •  Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
1,25 tỷ
KỲ CO GATEWAY
  •  Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
  1        1        32 1,8 TỶ
KỲ CO GATEWAY
  •  Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
3,6 tỷ
KỲ CO GATEWAY
  •  Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Giá thỏa thuận
KỲ CO GATEWAY
  •  Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
1,8 tỷ
KỲ CO GATEWAY
  •  Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Giá thỏa thuận