DỰ ÁN MIỀN TÂY
DỰ ÁN MIỀN TÂY
  •  Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
6.000.000/m2