DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
  
  
  
  
  

Giới thiệu   DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
+0
VÕ NGỌC NHÂN
Quản Lý Kinh Doanh

Sản phẩm khác

DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Giá thỏa thuận
DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
1,5 tỷ
DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
3,6 tỷ
DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
1,8 tỷ
DỰ ÁN ONE WORLD REGENCY ĐÀ NẴNG
  •  Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
6.000.000/m2