DỰ ÁN TẠI BÌNH ĐỊNH
DỰ ÁN TẠI BÌNH ĐỊNH
  •  Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
1,5 tỷ
DỰ ÁN TẠI BÌNH ĐỊNH
  •  Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Giá thỏa thuận